Категорија Урина - мокрење

Уринарна инконтиненција или присилно губење на урина кај деца
Урина - мокрење

Уринарна инконтиненција или присилно губење на урина кај деца

Причината зошто детето го навлажнува креветот не чини ниту една причина, има многу фактори кои можат да бидат предизвикувачи на уринарна инконтиненција или присилно губење на урина кај деца. Причината зошто се јавува оваа патологија не може да се објасни со ексклузивна причина. Меѓу главните причини е намаленото лачење на АДХ, анти-диуретичен хормон, кај деца кои го навлажнуваат креветот.

Прочитај Повеќе

Урина - мокрење

Уринарна инконтиненција или присилно губење на урина кај деца

Причината зошто детето го навлажнува креветот не чини ниту една причина, има многу фактори кои можат да бидат предизвикувачи на уринарна инконтиненција или присилно губење на урина кај деца. Причината зошто се јавува оваа патологија не може да се објасни со ексклузивна причина. Меѓу главните причини е намаленото лачење на АДХ, анти-диуретичен хормон, кај деца кои го навлажнуваат креветот.
Прочитај Повеќе