Психомоторни вештини

Лесни за создавање фини моторни игри што се прават со децата дома

Рацете се еден од деловите на телото што бебето го открива претходно, а тоа е дека тоа е едно од екстремитетите со кои тие можат да направат најмногу работи: фаќајте предмети, точка и, во идните фази, да пишуваат. Тоа е она што се нарекува психомоторни или фини моторни вештини со кои, покрај тоа што ќе го откриеме светот и ќе си играме, ќе фаворизира и пишување.
Прочитај Повеќе