Категорија Малтретирање

Алармантните ефекти на малтретирањето врз мозоците кај децата
Малтретирање

Алармантните ефекти на малтретирањето врз мозоците кај децата

Многумина од нас знаат или слушнале за малтретирање. За жал, овој збор е инсталиран во нашиот речник со тоа што стана повторувана реалност во многу училници низ целиот свет. Знаеме дека тоа има последици врз емоционалната состојба на децата, меѓутоа, некои неодамнешни студии говорат и за алармантните ефекти што може да ги има силеџиството врз мозокот на децата.

Прочитај Повеќе

Малтретирање

Алармантните ефекти на малтретирањето врз мозоците кај децата

Многумина од нас знаат или слушнале за малтретирање. За жал, овој збор е инсталиран во нашиот речник со тоа што стана повторувана реалност во многу училници низ целиот свет. Знаеме дека тоа има последици врз емоционалната состојба на децата, меѓутоа, некои неодамнешни студии говорат и за алармантните ефекти што може да ги има силеџиството врз мозокот на децата.
Прочитај Повеќе